Zelfevaluaties van leerlingen

Veel leerlingen kunnen zelf heel goed aangeven over welke kennis en vaardigheden zij al wel of nog niet beschikken. Deze informatie kan als waardevolle input voor de toepassing van differentiatie dienen. 

 


Er zijn verschillende manieren om zaken te evalueren met leerlingen. In de kolom aan de rechterzijde van deze pagina zijn enkele voorbeelden te vinden. 

Voor meer evaluatiewerkvormen zie: www.pallasactief.nl