Overzicht Bloom

Niveau Taken Producten
Creëren: ontwikkelen van nieuwe ideeën, oplossingen of producten Combineer, plan, ontwerp, maak, ontwikkel, onderzoek, stel op, formuleer, herschrijf Film, verhaal, plan, project, schilderij, nieuw spel, lied, media product, advertentie
Evalueren: de waarde van ideeën, materialen en methoden beoordelen door het ontwikkelen en toepassen van criteria Beoordeel, vat samen, orden, vergelijk, toets, concludeer, meet, leg uit, overtuig, selecteer Verslag, speech, debat, conclusie, beoordeling, evaluatie
Analyseren: het opdelen van informatie in verschillende onderdelen Analyeer, leid af, scheid, selecteer, orden, vergelijk, leg uit, contrueer, verbind, classificeer Kaart, checklist, spreadsheet, mobiel, enqûete, verslag, grafiek
Toepassen: strategieën, concepten, principes en theorie in nieuwe situaties gebruiken Pas toe, pas aan, demonstreer, onderzoek, bereken, los op, vul aan, toon, illustreer Presentatie, illustratie, beeldhouwwerk, demonstratie, interview, dagboek, opvoering, krant, simulatie
Begrijpen: betekenis geven aan informatie Vat samen, voorspel, bespreek, interpreteer, onderscheid, classificeer, vergelijk, leg uit, concludeer, voorspel Samenvatting, spreekbeurt, voorbeeld, quiz, spel, lijst, overzicht, verzameling
Onthouden: het kunnen ophalen van specifieke informatie Benoem, definieer, beschrijf, toon, identificeer, verzamel Defenitie, quiz, feiten, werkblad, toets