Socrative 

Socrative is een onlinetoepassing om inzicht te krijgen in hoeverre leerlingen over bepaalde kennis of vaardigheden beschikken. Socrative biedt de mogelijkheid om leerlingen zowel open als gesloten vragen voor te leggen. De toepassing is niet klaslokaalgebonden. De leerlingen kunnen op ieder moment van de dag bij de vragen. 

Socrative kan worden ingezet na het behandelen van de lesstof of als instaptoets. Het kan worden ingezet om erachter te komen wie bepaalde vaardigheden of kennis wel of niet beheerst. De resultaten kunnen een startpunt vormen voor de volgende les. Een voordeel aan Socrative is dat er ook open vragen gesteld kunnen worden.


Als docent maak je een account aan op https://socrative.com/. Op de pagina creëer je een digitaal klaslokaal waarin je de vragen voor de klas kunt klaarzetten. Leerlingen kunnen met hun eigen device inloggen in het digitale klaslokaal dat te herkennen is aan een unieke code. Je kunt de voortgang van de leerlingen live volgen of op je eigen moment de resultaten downloaden en analyseren.  Let er wel op dat je bij de instellingen ervoor zorgt dat de gegevens alleen inzichtelijk zijn voor docent en betreffende leerling.