Quizalize 

In Quizalize kunnen ook meerkeuzevragen voor de leerlingen worden opgesteld. Daarnaast kan er gewerkt worden met opdrachten waarbij leerlingen de letters van antwoorden in de juiste volgorde kunnen zetten. Quizalize is, net als Kahoot!, kleurrijk vormgegeven en maakt gebruik van een ranking op basis van snelheid en correcte antwoorden. Na afloop van de quiz worden de leerlingen in drie groepen verdeeld die een mooie basis voor de toepassing van differentiatie kunnen vormen: 'Strong', 'Almost There' en 'Needs help'. Als docent kun je ervoor kiezen om deze resultaten te delen met je leerlingen, maar door dit bij de instelling aan te passen kunnen de gegevens alleen zichtbaar worden voor de docent. Deze optie sluit beter aan op de nieuwe wetgeving AVG.
Quizalize maakt direct een analyse per leerling van welke onderwerpen en vragen de leerlingen het lastigst vonden en daarom kan dit als waardevolle input dienen voor de differentiatie. Een nadeel van Quizalize is dat er alleen gesloten vragen gesteld kunnen worden. 

www.quizalize.nl