Plickers

Plickers is een simpel hulpmiddel voor docenten om direct data te verzamelen zonder dat leerlingen een device nodig hebben. Na het behandelen van bepaalde leerstof kan Plickers worden ingezet om erachter te komen welke leerlingen de vaardigheden of kennis goed tot zich hebben genomen en welke leerlingen niet. 

Als docent gebruik je een smartphone of tablet met daarop de Plickers-app. Voorafgaand aan de les maak je eenmalig een klas aan via Plickers.com en zet je de vragen klaar die je aan de klas gaat voorleggen. De leerlingen krijgen een Plickers-kaart (op papier) die is gekoppeld aan hun naam. Deze zijn gratis te downloaden via https://plickers.com/cards. Met je device scan je als docent de kaarten van de leerlingen die zij in de lucht houden met de letters van het in hun ogen juiste antwoord naar boven gericht. Je ziet nu de resultaten direct in je scherm verschijnen. De resultaten kunnen live gedeeld worden in de klas of op individuele basis worden teruggekoppeld. Het is wel belangrijk om hierbij rekening te houden met de veranderingen binnen de vernieuwde privacywet. De resultaten kunnen als input dienen voor de toepassing van differentiatie in de klas. 

 

Bron: www.plickers.nl