Observaties 

Naast allerlei digitale tools kunnen ook observaties bijdragen aan de dataverzameling. Observeren is gepland, doelmatig en gericht waarnemen (Teitler, 2017). Iedere les worden er zaken waargenomen een ook deze informatie kan nuttige input voor differentiatie opleveren. Het is daarom aan te raden om opvallende waarnemingen altijd te noteren.

Wat gebeurt er eigenlijk precies?
Het blijft in de praktijk erg moeilijk om totaal objectief te observeren. Docenten vormen vaak ook een onderdeel van het geheel. Om objectief waar te nemen wat er precies en in welke volgorde binnen een les gebeurd kan er gewerkt worden met een observatieformulier (Marzano, 2015). 

Een observatie is een handig middel om na te gaan hoe de interactie tussen leerlingen of leerlingen en docent verloopt. Ook kan het gebruik van een videoregistratie hieraan bijdragen. De beelden kunnen na afloop worden geobserveerd. 

Een gesprek naar aanleiding van een observatie kan helpen om een gerichter beeld te creëren van bepaalde leerbehoeften van leerlingen. Zo kunnen onduidelijkheden boven water komen en kan er worden gekeken of er behoefte is aan bijvoorbeeld extra instructie of extra verwerkingsmogelijkheden. 

Aan de rechterkant van deze pagina zijn een aantal formulieren te vinden die kunnen helpen bij het uitvoeren van een observatie. 

Bron: Tule SLO