Kahoot/Jumble 

Kahoot! en Jumble zijn onderdeel van een competitief leerplatform dat ingezet kan worden om te kijken waar de leerlingen staan in hun leerproces. De traditionele Kahoot!-quiz kan gespeeld worden, maar ook kan er gekozen worden voor de nieuwere variant Jumble. Deze variant vraagt om nog meer focus van de leerlingen omdat er zaken op volgorde gezet moeten worden en dit geeft de mogelijkheid om meer kennis en vaardigheden te testen. 

Na het behandelen van de stof kan Kahoot of Jumble worden ingezet om erachter te komen wie de vaardigheid of kennis tot zich heeft genomen en wie niet. Dit kan een startpunt worden voor de volgende les. Let wel op: er kunnen alleen meerkeuzevragen gesteld worden binnen deze quizvorm. 

Als docent maak je via www.create.kahoot.it een account aan. Aan de rechterkant van deze pagina vind je een handleiding om een account aan te maken en vragen te ontwerpen. De leerlingen moeten de beschikking hebben over een device en er moet een goed wifi-netwerk beschikbaar zijn. De quizvragen verschijnen op het digibord en leerlingen geven antwoord via hun device in de daarvoor beschikbare tijd. Na afloop van de quiz kunnen de resultaten van de leerlingen worden opgeslagen in een Excel-bestand. Dit kan een mooie input zijn voor de data-analyse.