Google-formulieren 

Wanneer je beschikt over een gmailadres en/of een Google-account dan kan er ook data verzameld en geanalyseerd worden aan de hand van de bijbehorende online omgeving om bestanden op te slaan: de Google Drive. Binnen deze Google Drive bestaat de mogelijkheid om een Google Formulier aan te maken. In een formulier kunnen gesloten en open vragen worden opgesteld. De leerlingen kunnen dan een link ontvangen en zij kunnen voor, tijdens en/of na de les op deze vragen reageren. Door de gratis app Flubaroo te installeren, kunnen gesloten vragen automatisch worden nagekeken door dit programma. 

Bronnen: Googlesupport (2017) en Vernieuwenderwijs (2015)