Gesprekken voeren

 

 

Interessante data kan worden verzameld door middel van gespreksvoering met leerlingen. Deze gesprekken zijn te plannen en voor te bereiden, maar deze kunnen ook spontaan plaatsvinden. Het is hierbij belangrijk om gegevens goed te noteren. 

Bij gespreksvoering valt er te denken aan individuele gesprekken met leerlingen waarbij er bijvoorbeeld controlevragen worden gesteld over de lesstof. Ook kan een klassengesprek bijdragen aan de dataverzameling van leerlingen. Er kan op deze manier een algemeen beeld ontstaan waarbij behoeftes als extra instructie of extra verwerkingsmogelijkheid bespreekbaar en inzchtelijk worden.