DDPP-model

Toetsen kunnen op verschillende niveaus worden geanalyseerd. Denk hierbij aan niveau per deelvaardigheid, categorie of vraagsoort. Een handig model bij het analyseren van toetsen kan het DDPP-model zijn. Hier horen de volgende stappen: 
1. Descriptive: beschrijf wat je ziet dat de leerling of wat de groep binnen een bepaalde toets, onderdeel of vraag doet. 
Bijvoorbeeld: het gemiddelde van klas 3ma1 op het gebied van begrijpend lezen ligt zestiende hoger dan die van 3ma2. 
2. Diagnostic: probeer te duiden of te verklaren wat je ziet. Hoe ontstaan mogelijke verschillen, overeenkomsten of andere zaken?
3. Predictive: op welke manier verwacht je dat de ontwikkeling doorzet en waar denk je dat de leerling of de groep over een paar maanden zal staan of kan                                                                               staan?
                                                                4. Prescriptive: probeer in kaart te brengen welke zaken er nodig zijn om                                                                                   gestelde doelen te bereiken.