Wie-wat-waar-schema maken

Sommige leerlingen kunnen tot een beter tekstbegrip komen wanneer zij vragen over de tekst beantwoorden. Het werken met een wie-wat-waar-schema kan hieraan bijdragen. Op deze manier kunnen de belangrijkste punten uit een tekst inzichtelijk worden.

In een wie-wat-waar-schema wordt antwoord gegeven op de vragen die beginnen met 'Wie?', 'Wat?' en 'Waar?'. Er kunnen ter verdieping ook andere vraagwoorden worden ingezet, zoals: waarom, waarheen, waardoor, waarom, hoe of hoeveel. 

Voorbeeldschema
Wat is er aan de hand?
Waar speelt het zich af?
Wat is de oorzaak van het probleem?
Wat zijn de gevolgen van het probleem?
Wat zijn de oplossingen van het probleem?
Wie zijn erbij betrokken?