Voorspellen

Om tot een goed begrip van een tekst te komen, is het voor sommige leerlingen belangrijk om zaken te voorspellen. De leerlingen maken hierbij een eerste inschatting van een bepaalde tekst aan de hand van beschikbare informatie. 
Leerlingen kunnen zich op deze manier vast voorbereiden op de inhoud en de structuur van een tekst. Voorkennis kan worden geactiveerd. Door deze activatie kan nieuwe kennis aansluiten bij reeds bestaande kennis en dit leidt in veel gevallen tot een beter begrip van een tekst (Robbe, 2012). 

Daarnaast spelen kennis van het onderwerp en kennis van de wereld een belangrijke rol binnen het begrip van de tekst. Het is daarom belangrijk om voorafgaand, tijdens en na het lezen in gesprek te gaan met de leerlingen. Nieuwe informatie kan zo worden geïntegreerd met bestaande informatie (Aarnoutse, 2017).