Voor- en tegen-schema maken

Het structuren van voorstanders en tegenstanders van een bepaald onderwerp in een tekst bijdragen aan een beter tekstbegrip voor sommige leerlingen. 
Op deze manier kunnen alle voordelen en nadelen over een bepaalde kwestie binnen een bepaalde tekst inzichtelijk gemaakt worden.