Volgordeschema maken

Sommige leerlingen kunnen tot een beter tekstbegrip komen wanneer zij de volgorde van een aantal gebeurtenissen uit een tekst aanduiden. Dit kan aan de hand van een volgordeschema. Op deze manier kunnen oorzaken en gevolgen of reacties binnen teksten beter begrijpbaar worden. 

Binnen het schema kunnen de antwoordopties helemaal opengelaten worden. Voor sommige leerlingen is het fijn wanneer het eerste en/of het laatste antwoord binnen het schema wordt weergeven.