Taalgericht vakonderwijs

Taalvakgericht onderwijs is een uitwerking van taalbeleid. Door aandacht te besteden aan taal binnen alle vakken kan effectiviteit van de taalverwerving van leerlingen worden verhoogd (Hajer, 2015). 

Het uitgangspunt binnen taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken altijd met elkaar verbonden zullen zijn. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om leren en taal te belichten binnen alle vaklessen. De inhoud van deze lessen is hierbij het grootste belang, maar er zal gesproken worden in vaktaal waardoor leerlingen ondertussen aan hun taalvaardigheid werken. 

Hajer (2015) benoemt dat er een bijdrage geleverd kan worden aan de stimulering van taalvaardigheid bij leerlingen door rekening te houden met de volgende zaken. 
1. Contextrijk leren
Door betekenisvolle contexten aan te reiken aan de leerlingen kan worden bijgedragen aan de taalverwerving. Er wordt hierbij een rijke taalomgeving geschept met een variatie aan leermiddelen. 
2. Interactie
Door samenwerkend leren en interactie binnen lessen te stimuleren kunnen lesinhoud verdiept worden. Ook draagt dit bij aan de taalverwerving van de leerlingen. Ze worden zo gedwongen met elkaar te spreken over lesstof. Leerlingen kunnen veel opnemen uit interactieve werkvormen. 
3. Taalsteun
Door te werken met hele expliciete doelen kan er worden bijgedragen aan het stimuleren van de beheersing van de (vak-)taal onder de leerlingen. Ook is het belangrijk om leerlingen taalsteun te bieden zoals bijvoorbeeld aan de hand van sleutelschema's, begrippenlijsten of schrijfkaders.