Mindmaps en samenvattingen

Om tot een goed begrip van een tekst te komen, is het voor veel leerlingen effectief om een samenvatting of een mindmap bij een tekst te maken. 

Mindmaps
Mindmaps kunnen worden gebruikt om voorkennis te activeren, maar ook om de inhoud van een tekst schematisch weer te geven. De leerlingen worden bij het maken van een mindmap gedwongen om de hoofd- en bijzaken binnen een tekst van elkaar te onderscheiden. Ook moeten zij hierbij nadenken over algemene onderwerpen en deelonderwerpen binnen een tekst. Mindmaps kunnen zowel op papier als digitaal worden uitgewerkt. Handige digitale tools zijn te vinden via:
https://www.mindmeister.com/nl- www.mindmeister.com/nl 
- https://nl.padlet.com/ 

 
Samenvattingen
Ook worden leerlingen gedwongen tot het scheiden van hoofd- en bijzaken door samenvattingen op te stellen. Ook kan er aan de hand van een samenvatting structuur aan een tekst worden aangebracht. 
Samenvattingen kunnen worden geschreven door uit iedere alinea de kernzin te zoeken.